Maquinària a mida per al teu sector

Diferents solucions
Indústria química
Solució
Indústria química
Els compressors centrífugs JTL s'apliquen àmpliament a les indústries químiques que proporcionen aire per a fàbriques d'àcid sulfúric, plantes petroquímiques, fàbriques bioquímiques, etc.